botanical > Image 25
Image 25 of 35
Hybrid Tea - 'Marilyn Monroe' Showing off her curves.
 
  p r a i s e    .    s u b s c r i b e    .    s h a r e    .   c o n t a c t 
 
copyright © 2006 - 2019  .  all rights reserved
bren pollock - photography © . bren pollock - fine art © . lady bren © 
  succulent souls © .  she always wore black © . la de da' artisan bears ©